Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

U koho viem, že nájdem pomoc?
Sociálna poisťovňa určí výšku vášho dôchodku v prvom pilieri a bude vám ho vyplácať.
Miestny alebo obecný úrad vydá povolenie na vyhradené parkovacie miesta, poskytne aj iné benefity (úľavy na daniach a pod.).
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne rôzne peňažné príspevky pre samostatný a dôstojný život a poradenstvo.
Zdravotná poisťovňa preplatí zdravotné a niektoré kompenzačné pomôcky aj služby.
Mimovládne organizácie a komunity na sociálnych sieťach spoja ľudí s podobným osudom a majú návody na to, ako riešiť problémy jednoduchšie.