Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Výška príspevku závisí od toho, či poberáte dôchodok

Môžete si oddýchnuť od opatrovania?
Opatrovanie blízkeho človeka je náročné. Preto existuje možnosť požiadať obec o tzv. odľahčovaciu službu – 8 hodín mesačne alebo 30 dní v roku bez toho, aby ste o príspevok na opatrovanie prišli. Táto služba nie je bezplatná.

Kedy úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok zníži?
– ak sa príjem opatrovaného človeka zvýši na viac ako dvojnásobok sumy životného minima,
– ak sa opatrovanému človeku vypláca dôchodok pre bezvládnosť. Príspevok sa potom zníži o túto sumu.