Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Kde mám hľadať informácie o kvalite zariadení?
• u všeobecného lekára
• vo svojej zdravotnej poisťovni
• na miestnom alebo obecnom úrade
• na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
• v pacientskych organizáciách s podobnou diagnózou
• na sociálnych sieťach
• u priateľov a známych

Koľko budem platiť za dočasnú službu?
Výška poplatku v zariadeniach sa odvíja od toho, akú náročnú pomoc potrebujeme:
teda od stupňa odkázanosti. Pri určení ceny služby zohráva rolu najmä to:
• ako zvládame starostlivosť o seba, či vieme sami jesť, obliecť sa, či sme samostatní pri hygiene?
• ako istí sme si pri pohybe, či sa vieme orientovať, či vieme prejsť po schodoch, po rovine alebo potrebujeme pri tom pomoc?
• aké sú naše mentálne schopnosti, či dokážeme o sebe rozhodovať?

Štát prispieva seniorom na sociálne služby v zariadeniach. V roku 2020 je to od 77 do 609 € podľa náročnosti starostlivosti.