Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Rozprávajte sa otvorene
Tie najhoršie rozhodnutia v živote ste urobili, keď ste boli nepripravení, v strese alebo keď ste museli prijať prvé možné riešenie. Preto ak máte doma dobré vzťahy, začnite sa rozprávať o ťažších časoch skôr, ako nastanú. Požiadajte svojich blízkych o rozhovor. A dobre ho načasujte. Ideálne vtedy, keď sa vám zhorší zdravotný stav, pribudne nová diagnóza, keď začnete viac padať či zabúdať alebo sa začínate ťažšie orientovať. Povedzte im, že chcete s nimi hovoriť o svojich predstavách a túžbach. Neveďte monológ. Buďte pripravení vypočuť si aj ich názor.

Urobte si finančný plán
Rodičia a deti spolu málokedy hovoria o peniazoch, teraz to bude nutné. Zvážte svoje možnosti. Povedzte si, koľko máme k dispozícii peňazí. Aké iné zdroje v rodine máte pripravené na horšie časy? Môžete napríklad prenajať byt? Ste pripravení žiť aj v inom ako vo svojom meste, keď nebudete môcť ostať doma?

Hľadajte informácie
Kvalitnejší život majú tí, ktorí sa naň dobre pripravia. Hľadajte a porovnávajte informácie o rôznych možnostiach pomoci, o zariadeniach pre seniorov, zistite, čo od vás budú potrebovať, pýtajte sa priateľov a susedov, zbierajte referencie u lekárov, hľadajte skúsenosti iných na sociálnych sieťach.