Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Vyberte si zariadenie a podajte „Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“. Tým sa automaticky dostávate do poradovníka záujemcov. Rozhodnutie o odkázanosti priložíte neskôr a výšku úhrady budete riešiť dodatkom k zmluve až pri nástupe do zariadenia. Zistite si, či je zariadenie v registri poskytovateľov sociálnych služieb. Ten nájdete na www.employment.gov.sk alebo na stránkach vyšších územných celkov. Zariadenie, ktoré nie je registrované, je rizikové, lebo nepodlieha kontrole kvality.