Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Ľudia sa ma často pýtajú, čo majú robiť, keď sa zhoršuje ich zdravotný stav. Ja si myslím, že náš systém je nastavený tak, aby zachytil každú situáciu. Keď je možné, aby človek strávil koniec života v domácom
prostredí, medzi svojimi blízkymi, pomôže mu tzv. mobilný hospic, ktorý poskytuje starostlivosť zameranú na zmiernenie ťažkostí, tíšenie bolesti a podporu pre rodinu cez osobné aj telefonické konzultácie. Keď sa možnosti domácej starostlivosti vyčerpajú, prichádza na rad hospicová starostlivosť v zariadení.

Závet je dôležitá vec. Vôbec v ňom nemusíte riešiť iba
majetkové, ale aj etické veci, napr. zanechanie svojho
odkazu deťom, povedať im, ako ste sa v živote rozhodovali. Mali by ste však myslieť aj na formality, aby bol platný, preto je najlepšie spísať ho u notára formou
notárskej zápisnice. Ak závet píšete na počítači, musia
ho podpísať aj dvaja svedkovia (nesmú to byť dedičia).
Alebo aj na to, kde závet uložiť, aby ho tí, ktorí chcete,
aby po vás dedili, našli. Ak ho nenájdu, môžu o dedičstvo prísť, lebo sa bude dediť iba podľa zákona.

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka vo
výške 79,67 €, ktorú vybaví na každom úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny ten, kto pohreb zabezpečil a komu pohrebná služba potvrdila žiadosť.
Nemusí to byť príbuzný.