Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Príspevok na zuby až do 100€ ročne pre všetkých. Vyšetrenie CRP u všeobecného lekára zadarmo. Očkovanie proti chrípke a osýpkam zadarmo. Odmena za preventívne prehliadky. Test mentálneho zdravia na prevenciu kognitívnych porúch zadarmo. Vyšetrenie ABI index (Ankle-Brachial) na odhalenie ochorenia priférnych ciev zadarmo.