• poskytujeme zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo hradenú zo zdravotného poistenia
 • ponúkame štandardné i nadštandardné služby a výkony
 • interné konziliárne a predoperačné vyšetrenia
 • zazmluvnené výkony z odboru vnútorné lekárstvo pre pacientov UNION zdrav. poisťovne a pre pacientov VŠZP
 • zabezpečujeme lekársku starostlivosť u seniorov v domovoch sociálnych služieb
 • prístrojové vybavenie ambulancie na vysokej úrovni
 • ambulantné hodiny s možnosťou vyšetrenia v poobedných a večerných hodinách
 • pri návšteve pacienta doma vieme zrealizovať EKG a vyšetrenie CRP (zápalový parameter) priamo pri lôžku pacienta. Taktiež možnosť podania infúznej liečby.
 • vypísanie dokumentov v krátkej čakacej dobe
 • sonografické vyšetrenie srdca (po dohovore)
 • sonografické vyšetrenie brucha (po dohovore)
 • služby terénnej sestry (odbery krvi, podanie infúzií v domácom prostredí, donáška receptov, atď.)
 • infúzna liečba (možná kedykoľvek počas ordinačných hodín)
 • od 1.2. 2018 naša ambulancia poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť príslušníkom Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby
 • od 1.2. 2018 prijímame do ambulancie len rajónnych pacientov. Nerajónni pacienti, ktorí chcú byť u nás kapitovaní, platia za administratívne spracovanie dokumentov jednorázový vstupný poplatok 200 eur (neplatí pre príslušníkov ministerstva vnútra)
 • ergometrické vyšetrenie
 • Prístrojove vybavenieEKG prístroj
 • EKG prenosné
 • EKG holter (24 hodinové meranie srdcovej činnosti)
 • tlakový holter (24 hodinové meranie tlaku)
 • arteriograf a prístroj na meranie členkovo-ramenného tlaku (meranie tuhosti ciev, neinvazívne meranie predčasného kôrnatenia ciev)
 • spirometer (meranie pľúcnych funkcií)
 • prístroj na meranie CRP (zápalový parameter, výsledok do 5 minút)
 • prístroj na kvantitatívne stanovenie krvného farbiva v stolici (prevencia rakoviny čreva)
 • prístroj na meranie INR (kontrola zrážania krvi len z kvapky krvi prsta, výsledok do 2 minút, možnosť úpravy liečby)
 • glukomer
 • pulzný oxymeter (meranie množstva kyslíka v krvi)
 • ergometer

Terénna sestraSlužby terénnej sestry ambulancie dr. med. PV s.r.o.

 

Vážení pacienti, dovoľujeme si Vám dať do pozornosti služby našej „terénnej sestry“.

 

Ste pracovne vyťažení? nemáte možnosť prísť na odber krvi do ambulancie? Nemá Vám kto podať infúziu a injekcie? Alebo priniesť lieky, recept či zdravotné pomôcky?

Vieme Vám poskytnúť všetky potrebné úkony. Veľkou výhodou je možnosť priamej komunikácie Vášho lekára a sestry.

 • donáška receptov, liekov až domov
 • infúzie, injekcie, odbery v pohodlí domova
 • aj cez víkendy

Telefonický kontakt: 0910 516 022

logo Berte lieky s rozumom
logo Ministerstvo vnútra SR
logo Slovenský pacent
logo LEKAR.SK
logo Život bez antibiotík
MUDr. Šimková Adriana, PhD.

MUDr. Šimková Adriana, PhD.

odborný garant ambulancie

• atestácia v odbore všeobecné lekárstvo

• vnútorné choroby (euroatestácia)

• certifikát z brušnej sonografie u dospelých

• externý učiteľ všeobecného lekárstva na lekárskej fakulte UK BA

MUDr. Pernický Miroslav, PhD.

MUDr. Pernický Miroslav, PhD.

internista

• atestácia v odbore vnútorné choroby (euroatestácia)

• atestestácia zo všeobecného lekárstva

Bc. Ľubica Vrchovská

Bc. Vrchovská Ľubica

sestra

Doplňujúce informácie

• Vzdelanie:
1992 – 1996 Stredná zdravotnícka škola
2007 – 2010 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 

• Prax a pracovné skúsenosti:
1996 – 2020 UNB Bratislava, 1. chirurgická klinika

 

Pracovala som na:
– chirurgickom lôžkovom oddelení brušnej chirurgie
– na chirurgickej JIS-ke
– na chirurgickej ambulancii
– pred MD som vykonávala funkciu staničnej sestry

 

Špeciálizácia v odbore Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie

Bc. Bročková Zuzana

Bc. Bročková Zuzana

sestra

Doplňujúce informácie

• Vzdelanie:
1997 – 2001 SZŠ Nové Zámky, študijný odbor: všeobecná zdravotná sestra
2002 – 2005 UPJŠ Košice, Lekárska fakulta, študijný odbor: ošetrovateľstvo
2014 SZU špecializačný odbor: Ošetrovateľská starostlivosť v komunite


• Pracovné skúsenosti:

09/2017 – doteraz dr. med. PV s.r.o., Hollého 2, Pezinok – sestra
04/2016 – 05/2017 Domov dôchodcov, Pažítková 2, Bratislava– vedúca sestra
08/2012 – 04/2016 Dom tretieho veku, Poloreckého 2, Bratislava – sestra, vedúca sestra
11/2006 – 03/2012 Veľká Británia – Škótsko, opatrovateľka, sestra
07/2005– 11/2006 Špecializovaná nemocnica Sv. Svorada Zobor, Nitra – sestra
09/2001 – 08/2002 Nemocnica České Budejovice, Česká Republika – sestra

Terlandová Alena

Terlandová Alena

sestra

Doplňujúce informácie

• Vzdelanie:
1993 – 1997 SZŠ Topoľčany odbor všeobecná zdravotná sestra


• Prax a pracovné skúsenosti:

1997 – 2000 Univerzitna nemocnica Bratislava, Mickiewiczová 13, neurologické oddelenie
2000 – 2004 Allianz poisťovňa Bratislava, Lazaretská, referentka poistenie osob
2004 – 2009 materská dovolenka
2009 – 2012 Zubná ambulancia, Holleho 2, Pezinok
2012 – 2019 Zubná ambulancia, Kupeckeho 4, Pezinok
2019 ambulancia všeobecného lekára dr. Med. PV s.r.o. v Pezinku

SPOLUPRACUJEME S POISŤOVŇAMI

Zdravotná poisťovňa Union
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Zdravotná poisťovňa Dôvera

WE SPEAK ENGLISH

WE SPEAK ENGLISH

HOVORÍME PO SLOVENSKY

HOVORÍME SLOVENSKY

WIR SPRECHEN DEUTSCH

WIR SPRECHEN DEUTSCH
logo Duo Medical

Duo Medical

AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA A INTERNISTU

Naša ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo hradenú zo zdravotného poistenia, pričom tiež ponúkame štandardné i nadštandardné služby a výkony. Vykonávame okrem iného aj interné konziliárne a predoperačné vyšetrenia a za mierny poplatok ponúkame „rýchle“ termíny.

Po dohovore zabezpečíme doručenie receptu s predpísanými liekmi na adresu pacienta. Vykonávame sonografické vyšetrenie brucha alebo aj infúznu liečbu. Pri návšteve pacienta doma vieme zrealizovať EKG a vyšetrenie CRP priamo pri lôžku pacienta. Taktiež možnosť podania infúznej liečby. Zazmluvnené výkony z odboru vnútorné lekárstvo pre pacientov UNION zdravotnej poisťovne, VŠZP a ZP DÔVERA.

Od. 1.2. 2018 naša ambulancia poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť príslušníkom Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby.

Od 1.2. 2018 prijímame do ambulancie len rajónnych pacientov. Nerajónni pacienti, ktorí chcú byť u nás kapitovaní, platia za administratívne spracovanie dokumentov jednorázový vstupný poplatok 200€. (neplatí pre príslušníkov ministerstva vnútra)

KONTAKT

Mestská poliklinika, ul. Hollého 2, 902 01 Pezinok

info@adrianasimkova.sk
lekarka.pezinok@gmail.com

(+421) 903 515 510

Duo medical s.r.o., Hollého 2, Pezinok 902 01, IČO 36 355 321, zapísané v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel SRO, vložka číslo 40349/B

Parkovanie

Wi-Fi

Klimatizácia

Bezbarierový prístup

Časenky

Informácie uvedené na stránke www.duomedical.sk sú výlučne informatívneho charakteru. Zmeny vyhradené.
Copyright © 2020 - BITTER® STUDIOS.
Očkovanie proti ochoreniu COVID 19
Objednajte sa na:
Očkovanie proti ochoreniu COVID 19
Objednajte sa na:
i