Onkologická prevencia

Dnes sú onkologické ochorenia v rebríčku výskytu najčastejších ochorení na druhom mieste, tesne za výskytom srdcovocievnych chorôb. Ženy umierajú najčastejšie na rakovinu prsníka, potom nasleduje rakovina hrubého čreva a nádory pľúc. U mužov je na prvom mieste rakovina hrubého čreva, následne nádory pľúc a prostaty. V rámci prevencie Vám ponúkame možnosť vyšetrenia markerov, ktoré produkuje patologicky zmenené tkanivo a majú vzťah aj k onkologickému procesu, t.j. onkomarkerov. Tieto sa zvyšujú nielen pri nádorovom procese, ale aj pri dlhodobej infekcii (chronických zápaloch). A preto, ak sa významne zvýši hladina jedného z nich, na odhalenie pôvodu je nutné absolvovať diagnosticky náročnejšie vyšetrenia.

Nadštandardná prevencia zahŕňa

• vyšetrenia v rámci základnej preventívnej prehliadky

• laboratórne vyšetrenia: sedimentácia, krvný obraz, glykémia, kreatinín, pečeňové enzýmy (AST, ALT), kompletné lipidové spektrum, pankreatický enzým (AMS pankreatická), vyšetrenie zásobnej formy železa (feritin), laktátdehydrogenáza (LDH), ionogram (Na, K, Ca), zápalový parameter (CRP), moč chemicky a sediment

• sonografia brucha

• FOB test

• písomné zhrnutie výsledkov s odporúčaniami

Onkomarkery u žien: CA 125, CA 15-3, HE 4

Onkomarkery u mužov: PSA, HCG špecifický, CYFRA 21 -1 (bonus – vyšetrenie hadiny testosteronu)

Onkomarkery ženy a muži: Ca 19-9, CEA, CA 72-4

Cena 140€

Cena 125€ (zvýhodnená cena platí, ak pacient má nárok na prevenciu)

Pri výbere z ďalšej ponuky prevencie sa poskytuje zľava 20 % (okrem echokardiografického vyšetrenia)

Dávame aj možnosť vyšetriť onkomarkery so vzťahom k pľúcnemu nádoru (CEA, CYFRA 21 -1, NSE). V prípade ak sa onkomarker „prekrýva“ (t.j. CEA a CYFRA) je cena nižšia o 10 eur (v prípade jedného onkomarkera) alebo o 20 eur (v prípade dvoch onkomarkerov).

V rámci onkologickej prevencie ponúkame – RTG hrudníka za 9 eur (vrátane CD nosiča)

U žien je nutné absolvovať u gynekológa ster z krčka maternice!

– Pacienti, ktorí chcú absolvovať prevenciu mimo času nároku na prevenciu platia 30 eur základný poplatok + 10 % zľava na vyšetrenia z ponuky (okrem sonografie a vyšetrenia onkomarkerov). Ako bonus spirometria zdarma.

– Pacienti, ktorí nie sú kapitovaní a chcú absolvovať prevenciu platia 30 eur základný poplatok +5 % zľava na vyšetrenia z ponuky (okrem sonografie a vyšetrenia onkomarkerov) alebo ako doplatok k nadštandardným prevenciám.

– Pacientom, ktorí nemajú záujem o nadštandardnú prevenciu a chcú si „priplatiť“ vyšetrenia z ponuky, majú na každé tretie vybrané vyšetrenie zľavu 15% (počíta sa vždy z vyšetrenia s najvyššou cenou, neplatí pre sonografie a vyšetrenia onkomarkerov)