Prístrojové vybavenie

ARTERIOGRAF

Arteriograf

PRÍSTROJ NA MERANIE CRP

CRP

CRP je ukazovateľ stupňa zápalu v tele. Veľmi výhodné je jeho stanovenie na odlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie. Výsledná hodnota nám pomáha pri rozhodovaní o antibiotickej liečbe a stupňa „vážnosti“ ochorenia. Na ambulancii je výsledok z kvapky krvi prsta do 4 minút.

EKG

EKG

Elektrokardiografické vyšetrenie zaznamenáva činnosť srdca vo forme ekg krivky. Pomáha odhaliť poruchy rytmu srdca, poškodenie prevodového systému v srdci, môže ukázať na „nedokrvenosť“ alebo štrukturálnu chybu srdcového svalu.

EKG HOLTER

EKG holter

GLUKOMER

Glukomer

PRÍSTROJ NA MERANIE INR

Prístroj na meranie INR

SPIROMETER

Spirometer

PULZNÝ OXYMETER

Pulzný oxymeter

TK HOLTER

TK holter

MOČOVÝ ANALYZÁTOR

Močový analyzátor

ERGOMETER

Ergometer

ULTRAZVUKOVÝ PRÍSTROJ