Zákonná prevencia

Zákonná prevencia obsahuje:

• Anamnézu (osobná, rodinná, pátranie po závažných ochoreniach, zdravotných rizikách, dotazy na vitálne funkcie, alergie, zlozvyky)

• Objektívne vyšetrenie (vyšetrenie „celého človeka“, t.j. od hlavy po päty)

• Antropometrické a iné merania (hmotnosť, výška, body mass index (BMI), obvod pása, tlak krvi, pulz)

• Kontrolu očkovania (tetanus, čierny kašeľ, , inf. žltačky, chrípka, očkovanie proti bakteriálnej infekcii dýchacieho systému…)

• Kontrolu prevencie u špecialistov (urológ, gynekológ, stomatológ)

• Vypracovanie záznamu a odporúčania

• Laboratórne vyšetrenia: FW (sedimentácia), krvný obraz, cukor v krvi (glykémia), kreatinín (obličkový parameter), cholesterol, TAG – až po 40 r., moč – sediment (poisťovňa nehradí vyšetrenie chemicky- krv, bielkoviny…)

• Prístrojové vyšetrenia: EKG – až po 40 r., ABI – až po 50 r. za splnenia určených kritérii, nad 60 r. u každého (len VšZP)

• Stolica na skryté krvácanie (prevencia rakoviny hrubého čreva): FOB nad. 40 r. (VšZP), FOB nad 50 r. (Dôvera, Union ZP)

Pri prevencii ako bonus vyšetrenie moču na prítomnosť cukru, bielkovín, krvi zdarma!

Pozn. Vyšetrenie pečeňových testov a kompletného lipidového spektra (do 40 r. vyšetrenie cholesterolu do prevencie vôbec nepatrí) prevencia nezahrňuje!

V prípade, ak nie ste si istý alebo v zdravotnej dokumentácii nenájdeme záznam o vykonaní prevencie, účtujeme zálohu za základnú prevenciu (t.j. bez prístrojového vyšetrenia a FOB testu) 15 eur. U pacientov nad 40 rokov sa k základnej prevencii pripočítava za každé vyšetrenie (EKG, FOB test, ABI) suma 5 eur. Na ostatné vyšetrenia platia zľavy ako u štandardnej prevnecii.

Ak Vaša zdravotná poisťovňa prevenciu preplatí, tak Vám zálohu v plnej hodnote vrátime. Ak nie, poskytneme písomné potvrdenie o zamietnutí jej úhrady poisťovňou a vtedy sa záloha nevracia.

Nezabúdajte, stále je to len o Vás ako Vy sami zodpovedne pristupujete k svojmu zdraviu.

Veď súčasťou zdravia je aj vôľa byť zdravým.

Chcete vedieť, či Vaše zloženie tukov v krvi je naozaj „zlé“ a spôsobuje upchávanie ciev?

Vyšetrenie subpopulácie lipidov spôsobujúcich kôrnatenie ciev

Vyšetrenie pomáha určiť na základe vyhodnotenia prítomnosti určitých podtried cholesterolu, či sa u pacienta jedná alebo nejedná o spektrum tukov spôsobujúcich kôrnatenie ciev.

Odhaľuje sa tak aj skryté riziko srdcovo- cievnych ochorení, aj keď hladina cholesterolu je ešte v norme. Na druhej strane sú pacienti, ktorí majú vyšší cholesterol, ale ich lipidové spektrum je neaterogénne, čo v preklade znamená, že nie sú ohrození predčasným kôrnatením ciev a zbytočne by užívali lieky na cholesterol. Vyšetrenie môže slúžiť aj na kontrolu účinku liekov na zníženie cholesterolu. Stáva sa, že napriek užívaniu liekov pacienti nedosahujú cieľové hodnoty a v liečbe treba buď zvýšiť dávku, zmeniť liek alebo pridať iný do kombinácie. Do rúk dostanete písomnú správu s Vaším výsledkom a s odporúčením ďalšej liečby.

Na vyšetrenie sa je potrebné objednať.

Cena 80€

Pri absolvovaní prevencie srdcovo-cievnych ochorení alebo prevencie cukrovky sa poskytuje 15 % zľava.