Prevencia cukrovky

So zvýšeným výskytom srdcovo cievnych ochorení úzko súvisí výskyt cukrovky. Cukrovke sa hovorí oprávnene tichý zabiják, lebo pacient často ani len netuší, žeby mohol mať cukrovku. Väčšina pacientov s cukrovkou je obéznych, lieči sa na vysoký krvný tlak, má poruchu metabolizmu tukov.

U diabetikov sa hypertenzia diagnostikuje dva krát častejšie ako u nediabetikov. Je to závažný údaj, lebo „dueto“ diabetes a hypertenzia predstavuje pre osobu 6 násobne vyššie riziko SC ochorenia a v prípade súbežného výskytu bielkoviny v moči je toto riziko zvýšené až 35 krát. Následky neliečenej cukrovky sú závažné. Veď kto by chcel mať postihnuté srdce, obličky, nervy, byť slepý alebo skončiť s amputovanými končatinami? Včasným zachytením prediabetického stavu, t.j. keď pacient ešte nemá ochorenie, ale už je ohrozený daným ochorením, sa dá odvrátiť nepriaznivá prognóza.

Nadštandardná prevencia zahŕňa

• vyšetrenia v rámci základnej preventívnej prehliadky

• odobratie krvi na vyšetrenie GHB (glykovaný hemoglobín, ukazovateľ hospodárenia s cukrom v tele)

• kompletné lipidové spektrum, screeningove vyšetrenie funkcie štítnej žľazy (TSH), pečeňové enzýmy (AST, ALT)

• MAU (mikroalbuminúria – citlivý indikátor poškodenia obličiek) , moč chemicky a sediment

• EKG

• ABI (zmeranie členkovo – lakťového indexu), vyšetrenie kôrnatenia ciev (prednostne u pacienta v rámci pátrania po predklinickom orgánovom poškodení)

• echokardiografické vyšetrenie

• vypracovanie skórovacieho systému rizika vzniku diabetu

• písomné zhrnutie výsledkov s odporúčaniami

Cena 75€

Cena 60€ (zvýhodnená cena platí, ak pacient má nárok na prevenciu)

Pri výbere z ďalšej ponuky prevencie sa poskytuje zľava 20 % (okrem onkomarkerov, sonografických vyšetrení)

V prípade potreby 24 hodinového monitoringu tlaku krvi (TK holter) sa poskytuje zľava 15 % z pôvodnej ceny.