Príprava pacienta

  1. Ostrihajte a odlakujte si nechty
  2. Odstráňte umelé nechty
  3. Pri meraní majte prsty suché a teplé

Príprava pulzného oxymetra

  1. Je potrebné kontrolovať batérie (nedobité batérie môžu namerať nesprávne  hodnoty)

Meranie saturácie

  1. Vložte prst do vnútra oxymetra tak, aby necht smeroval k displeju
  2. Pred meraním sa zopárkrát nadýchnite a vydýchnite
  3. Oxymeter dávajte striedavo najmenej na dva prsty oboch rúk (ukazovák a prostredník)
  4. Vyhodnocujte a zaznamenávajte priemerné hodnoty zo všetkých meraní
  5. Merajte saturáciu minimálne 2-3x denne

Všeobecné informácie

  1. Optimálne hodnoty sú nad 95%