Pokyny pre pacientov a príbuzných

Dôležité všeobecné zásady:

 • dodržiavajte karanténu
 • píšte si poznámky o Vašom zdravotnom stave pre lekára a RZP
 • merajte teplotu 2x denne
 • merajte saturáciu 2-3x denne
 • merajte tlak a pulz 2x denne
 • majte pripravený zoznam liekov, ktoré užívate (aj voľnopredajných)
 • hovorte o svojom stave s rodinou
 • pravidelne vetrajte v domácnosti
 • v rámci rodiny pravidelne kontrolujte svojich príbuzných

Čo si kúpiť na doma:

 • Oxymeter: Merajte saturáciu na viacerých prstoch, opakovane a v pokoji, pozor na situácie, ktoré môžu zhoršiť výsledok (dlhé nechty, umelé nechty a lak na nechtoch, slabé batérie, studené prsty).
 • Tlakomer: Robte vždy tri merania po sebe, z druhého a tretieho meranie urobte priemer, ktorý si zapíšete.
 • Teplomer: Pravidelne merajte telesnú teplotu.

Domáca liečba:

 • Pitný režim: Dôležitý je príjem väčšieho množstva tekutín.
 • Strava: Ľahká, vyvážená, zvýšiť príjem ovocia a zeleniny.
 • Pocit plného nosa: Voľnopredajné spreje do nosa.
 • Bolesti hrdla: Voľnopredajné pastilky na cmúľanie.
 • Kašeľ: Voľnopredajné lieky podľa typu kašľa po porade s lekárnikom (antitusiká pri suchom, dráždivom kašli, mukolyká pri vlhkom, produktívnom).
 • Zvýšená teplota/horúčka: Paracetamol, acylpyrín a pod.

Podpora imunity:

 • Vitamín C – 2g/deň rozdelené do 2-3 dávok
 • Vitamín D – 1000 IU/deň
 • Zinok – 10mg/deň.

Dostatok odpočinku

Kedy kontaktovať svojho lekára:

 • pri obdržaní pozitívneho výsledku na vyšetrenie COVID-19
 • telesná teplota nad 38°C, trvajúca viac ako tri dni
 • bolesti na hrudníku pri kašli, zhoršujúce sa dýchanie
 • zhoršený príjem tekutín a stravy, znížené množstvo moču
 • zhoršovanie stavu napriek domácej liečbe

Kedy volať 112 (155):

 • pocit nedostatku vzduchu a zadýchanie sa pri bežných aktivitách (pohyb v domácnosti, rozprávanie, telefonovanie)
 • pocit tlaku na hrudi
 • vykašliavanie krvi
 • bledosť, modré pery
 • oxymeter opakovane ukazuje hodnotu pod 92%, pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc (CHOCHP) pod 88% (pozor na správne meranie)
 • pocit na odpadnutie, zmätenosť
 • strata vedomia

Čo robiť pri ukončení karantény:

 • kontaktujte svojho všeobecného lekára
 • informujte ho o všetkých pretrvávajúcich príznakoch (kašeľ, slabosť a pod.)
 • spôsob rekonvalescencie určí lekár podľa priebehu choroby (stredný, ťažký)

Pripravilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s TV Pezinok, Mesto Pezinok, MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo