Prevencia srdcovo-cievnych ohorení

Srdcovo–cievne (SC) ochorenia majú popredné miesto v rebríčku príčin úmrtnosti a chorobnosti ľúdí. Infarkt srdca alebo mozgu, zlyhanie obličiek, upchatie tepien na dolných končatinách alebo krku sú pre nás stále hrozbou. Hlavným dôvodom je vysoký výskyt hlavných (SC) rizikových faktorov (RF) v populácii, ktoré urýchľujú priebeh kôrnatenia a následného upchávania ciev v tele. A ktoré sú to? Jednoznačne vysoký krvný tlak, zvýšená hladina zlého cholesterolu, vyššie hodnoty cukru a obezita, najmä tá brušná a samozrejme fajčenie. Ak má pacient jeden z uvedených RF, tak je vysoká pravdepodobnosť, že má aj ďalší RF. Žiaľ, pri zhodnotení celkového SC rizika pacienta, že dostane závažnú SC príhodu neplatí jednoduchá rovnica, že 1 + 1 = 2. Srdcovo – cievne riziko je oveľa vyššie ako jednoduchý súčet jednotlivých RF. A to je už pre nás prinajmenšom na zamyslenie. Samozrejme aj genetická predispozícia zohráva svoju úlohu, ale vo vyššom percente sa na úmrtiach na SC ochorenia zúčastňujú RF, ktoré my môžeme ovplyvniť jednak našou životosprávou, včasným záchytom poškodenia cieľových orgánov (mozgu, srdca, obličiek) a dodržiavaním liečebného režimu, ktorý nám naordinoval lekár. Našťastie, vyššie zmienená rovnica platí aj opačne. Postupným upravením hlavných RF docielite zníženie Vášho SC rizika a tak si ochránite životne dôležité orgány a cievy pred poškodením.

Nadštandardná prevencia zahŕňa

• vyšetrenia v rámci základnej preventívnej prehliadky

• laboratórne vyšetrenia: sedimentácia, krvný obraz, glykémia, kreatinín, pečeňové enzýmy (AST, ALT), kys. močová, kompletné lipidové spektrum, screeningove vyšetrenie funkcie štítnej žľazy (TSH), ionogram (Na, K, Ca, Mg), moč chemicky a sediment

• špeciálne laborat. vyšetrenie: hsCRP ( vysokocitlivý C reaktívny proteín, marker zápalu zvyšujúci sa pri kôrnatení ciev), MAU (mikroalbuminúria, citlivý indikátor poškodenia obličiek)

• EKG

• sonografické vyšetrenie brucha

• echokardiografické vyšetrenie srdca

• ABI (zmeranie členkovo – lakťového indexu), vyšetrenie kôrnatenia ciev (prednostne u pacienta v rámci pátrania po predklinickom orgánovom poškodení)

• zaklasifikovanie pacienta podľa rizikovosti vzniku závažného srdcovo-cievneho ochorenia

• zhodnotenie rizika vzniku cukrovky

• písomné zhrnutie výsledkov s odporúčaniami

Cena 100€

Cena 85€ (zvýhodnená cena platí, ak pacient má nárok na prevenciu)

Pri výbere z ďalšej ponuky prevencie sa poskytuje zľava 20 % (okrem onkomarkerov)

V prípade potreby 24 hodinového monitoringu tlaku krvi (TK holter) sa poskytuje zľava 15 % z pôvodnej ceny.