Prevencia

Vážení pacienti,

poďme spoločne (my a Vy) spraviť niečo pre Vaše zdravie. Prevencia sa nesie v duchu „lepšie včasne liečiť, ako neskôr riešiť už komplikácie ochorenia“.

Tí, čo ste počítačovo zdatní ste si informácie ohľadom zdravia resp. ochorení „vygooglili“ cez internet, iní sa zas radíte so známymi, susedmi či priateľmi. Som presvedčená, že s pacientom treba osobne komunikovať, pýtať sa a dôkladne ho aj vyšetriť a až potom môžeme s plnou zodpovednosťou zhodnotiť jeho zdravotný stav. Nič netreba podceniť. Je veľkou chybou si myslieť, že na vyriešenie Vašich otázok alebo stanovenie si diagnózy je „internetový“ prístup postačujúci. Vy musíte prísť za lekárom, aby Vás objektívne mohol vyšetriť, t.j. napr. popočúval, odmeral tlak krvi a iné dôležité vyšetrenia, ktoré mu pomôžu doslovne si „poskladať“ obraz o Vás. Ak však jedna skladačka v obraze bude chýbať, obraz nebude ucelený.

Záľudnosť niektorých ochorení je v tom, že sú dlhodobo bezpríznakové. Čiže ani nemusíte vedieť, že máte napríklad vysoký krvný tlak, cukrovku alebo rakovinu. A tak jedného dňa sa môžete z „úplneho zdravia“ ocitnúť v nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti s infarktom srdca, mozgu alebo na operačnom stole.

Z bežnej praxe môžem potvrdiť, že ak sa v rodine, či v blízkom okolí pacienta vyskytne „náhle“ úmrtie napr. na srdcovocievne ochorenie, vzrastie obava rodinných príslušníkov alebo priateľov o svoje zdravie a po dlhšom čase prídu na prevenciu. Je celkom prirodzené, že tí z nás, ktorí sa stretli so závažným ochorením v rodine, si dávajú väčší pozor na svoje zdravia. Vedia, čo všetko obnáša starostlivosť o chorého človeka.

Pripravili sme si pre Vás nadštandardné služby k prevencii, ktoré nám i Vám pomôžu v podrobnejšej diagnostike včasného záchytu ochorenia. Zamerali sme sa na epidémie 21. storočia, a to na srdcovocievne ochorenia, cukrovku, onkologické ochorenia a osteoporózu. Ponúkame Vám aj paletu ďalších možností, ktoré si môžete zvoliť k základnej prevencii hradenej z verejného zdravotného poistenia. Samozrejme Vám s tým pomôžeme, poradíme.

A tak neváhajte, je čas na prevenciu!

Pri čítaní citátov o zdraví som sa zastavila a zamyslela nad jedným. Zdravie nie je všetko, ale bez zdravia je všetko ostatné ničím.

Aký je postup ak chcem absolvovať prevenciu?

• Na vyšetrenie sa môžete objednať osobne alebo telefonicky na t.č. 0903 515 510 v čase ambulantných hodín. Sestrička Vám dá termín na odbery, treba si priniesť so sebou aj moč. Pred odberom krvi je najlepšie 12 hodín nejesť, nekonzumovať alkoholické nápoje minimálne 24 hodín. Takýmto prístupom si znížite riziko falošne pozitívnych laboratórnych výsledkov. Rozsah vyšetrených laboratórnych parametrov je limitovaný v rámci úhrady zo zdravotného poistenia.

• V deň odberu si so sestričkou dohodnete ďalší termín, kedy sa prevencia dokončí. Ak spĺňate vekovú indikáciu na vyšetrenie stolice na skryté krvácanie, dostanete odberový set s poučením ako si správne odobrať stolicu.

• V deň dohodnutého termínu samotnej prevencie (teda už s výsledkami krvi a moču) Vám dorobíme EKG ( u pacientov nad 40 r.), prinesiete si so sebou stolicu v odberovej skúmavke. Na počkanie Vám povieme, či máte alebo nemáte v stolici krv a komplexne dokončíme preventívne vyšetrenie.

Čo ma čaká pri preventívnom vyšetrení?

• Počas vyšetrenia sa s Vami porozprávame aby sme zistili Vašu „rodinnú záťaž“, potom sa komplexne zameriame na Vás (prekonané ochorenia, operácie, úrazy, aktuálna liečba, alergie, ťažkosti s močením, so stolicou, práca). Následne nasleduje vyšetrenie „od hlavy po päty“. Zmeriame Váš tlak, pulz, zmeriame hmotnosť, výšku, obvod pása, zhodnotíme stav výživy. Ďalej skontrolujeme stav očkovania, u mužov absolvovanie prevencie u urológa. U žien sa pýtame na gynekologickú prevenciu, absolvovanie mamografie. Ak žena nebola v posledných 2 rokoch na mamografii, odošlemu ju so žiadankou na mamografické pracovisko a s doporučením ukončenia prevencie u gynekológa.

• Pýtame sa taktiež na stomatologickú prevenciu, zhodnotíme indikáciu odoslania na denzitometriu (meranie hustoty kostí), skontrolujeme stav očkovania.

• Samozrejme Vás oboznámime s laboratórnymi výsledkami krvi a moču. Na konci vyšetrenia zhodnotíme Váš zdravotný stav vyplývajúci z komplexného vyšetrenia, v prípade potreby naordinujeme ďalšie pomocné laboratórne alebo zobrazovacie vyšetrenia alebo odošleme k špecialistovi. Súčasťou prevencie je i edukácia o zdravom životnom štýle, resp. zahájenie liečby zistených patologických klinických jednotiek.

Na čo mám a v akom veku v rámci prevencie nárok?

Preventívna prehliadka je zo zdravotného poistenia hradená každé 2 roky. V rámci vekových kategórii sú následné rozdiely:

1) EKG (záznam činnosti srdca) u poistencov nad 40 rokov

2) stolica na skryté krvácanie – u poistencov nad 50 r. (Union, Dôvera), nad 40 r. (VšZP)

3) vyšetrenie cholesterolu a triacylglycerolov sa vykonáva u poistencov, ktorí dosiahli vek 17 alebo 18 rokov a u poistencov starších ako 40 rokov

4) ABI (členkovo lakťový index) – u poistencov nad 50 r. s minimálne jedným sprievodným rizikovým faktorom (vysoký tlak, obezita, fajčenie, zvýšený cholesterol…) (len VšZP)

Každý poistenec (bez ohľadu na vek) má nárok na vyšetrenie sedimentácie, krvného obrazu, v rámci biochemických parametrov zistenie hladiny cukru a kreatinínu (obličkový parameter), cholesterolu a TAG ( až po 40tke). Vyšetrenie pečeňových testov nie je hradené zo zdravotného poistenia.

Nezabúdajte aj na prevencie u špecialistov!

Urologická prevencia – každé 3 roky po 50 roku života. Od 40. roku veku muža ak sa v jeho prvostupňovom príbuzenstve vyskytlo ochorenie na karcinóm prostaty. Prevencia zahrňuje objektívne a sonografické vyšetrenie močovopohlavných orgánov, laboratórneho vyšetrenia moču a z krvi odobratie onkomarkeru na prostatu v rámci včasného záchytu nádoru prostaty.

Gynekologická prevencia – každý rok od 18 roku života. Súčasťou preventívnej prehliadky je komplexné gynekologické vyšetrenie vrátane palpačného vyšetrenia prsníkov, odber cytológie z krčka maternice, sonografia maternice, vaječníkov cez pošvu a sonografia prsníkov raz za 2 roky. Mamografia je hradená každé 2 roky po 40tke.

Gastroenterologická prehliadka – na základe verejného zdravotného poistenia sa vykonáva u poistencov vo veku nad 50 rokov. U poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa preventívna kolonoskopická prehliadka konečníka a hrubého čreva vykonáva bez vekového obmedzenia.

Periodicita prehliadky – raz za desať rokov, pri negativite prvej preventívnej kolonoskopickej prehliadky u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka sa ďalšia preventívna kolonoskopická prehliadka vykonáva v periodicite raz za päť rokov.

Prevencia u stomatológa – od 18 rokov, 1x v kalendárnom roku. U tehotných sa prehliadka vykonáva dva razy počas toho istého tehotenstva, a to na začiatku prvého a na začiatku tretieho trimestra.