Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Právo na informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutej zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti – Každý zdravotnícky pracovník – teda nielen lekár – je povinný, v rozsahu svojich kompetencií a zrozumiteľným spôsobom poučiť svojich pacientov o charaktere ochorenia, zamýšľaných diagnostických a liečebných postupoch, vrátane rizík. Mali by ste tak v každom momente choroby byť informovaní o podstate navrhovanej liečby či zákroku – čo vlastne pre vás bude znamenať. Malo by byť s vami hovorené aj o prípadných rovnocenných alternatívach, aj o tom, aký vývoj vášho zdravotného stavu sa predpokladá po zákroku a bez zákroku.

Právo na zmiernenie utrpenia – Toto právo znamená, že každému človeku by mali byť poskytnuté také diagnostické a liečebné programy, ktoré sú čo najviac prispôsobené jeho osobným potrebám tak, aby sa – pokiaľ je to len trochu možné – predchádzalo jeho utrpeniu a zmierňovala sa jeho bolesť vo všetkých etapách choroby.

Právo na humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov – Je to veľmi jednoduché – v každej chvíli sa k vám ľudia v zdravotníckom systéme musia správať slušne a férovo: nič nad rámec toho, čo za také správanie považujeme v bežnom živote.