Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Ak ešte pracujete, nemusíte vždy platiť odvody Pokiaľ pracujete na dohodu a váš príjem je do 200 € mesačne, nemusíte z neho platiť odvody na dôchodkové poistenie. Takúto zmluvu však môžete mať v mesiaci len jednu a u jedného zamestnávateľa. Ak u dvoch zamestnávateľov zarobíte 130 a 70 €: poistenie neodvediete iba z jednej zmluvy, z ďalšej áno. Ak zarobíte každý mesiac viac ako 200 €, sú vaše odvody nižšie, ako majú mladší zamestnanci. Ani vy, ani váš zamestnávateľ neplatíte odvody na invalidné poistenie (3 %) ani na poistenie v nezamestnanosti (1 %). Od zamestnávateľa dostanete rekreačný poukaz Aj ako dôchodca máte nárok na príspevok na rekreáciu. Ak spĺňate podmienky (pracujete u zamestnávateľa, ktorý má viac ako 49 zamestnancov, najmenej 2 roky), zamestnávateľ je povinný vám refundovať 55 % z ceny rekreácie, maximálne však 275 € v jednom roku.