Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Máte nárok na bezplatný účet.
Nemusíte platiť koncesionárske poplatky.
Máte nižšie miestne dane.
Máte ochranný limit na lieky, zdravotnícke pomôcky
a dietetické potraviny.
Máte mestskú hromadnú dopravu a vlaky zadarmo.
Môžete dostať aj príspevok na rekreáciu.