Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Systémy sociálnej pomoci neboli vytvorené na to, aby sme boli na nich závislí, ale naopak, aby nás urobili samostatnejšími. Aby dobre fungovali, musia sa vzájomne dopĺňať. Ako? Ukážme si to na príklade. Keď sa stále horšie a horšie hýbete a nezlepšuje sa to, zdravotná poisťovňa vám poskytne pomôcky, o ktoré sa opriete alebo zachytíte, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vám pomôže odstrániť bariéry stavebnými úpravami a mesto alebo obec vám vyhradí parkovacie miesto čo najbližšie k vášmu domu. A tak vám spolu pomôžu byť čo najmenej závislí od ostatných.
Ktoré zákony vám pomôžu? Zdravotná poisťovňa.