Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Ako zistím, ktoré pomôcky potrebujem?
Obvykle kompenzačné pomôcky odporúčajú lekári. Niektoré vedia navrhnúť aj sociálni pracovníci na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

Zoznamy pomôcok nájdete:
• v Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok na webe Ministerstva zdravotníctva SR (predpíše Vám ju priamo lekár – špecialista, napr. rehabilitačný lekár a uhradí zdravotná poisťovňa z verejného zdravotného poistenia)
• v Opatrení 7/2008 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nájdete nielen zoznam pomôcok, ale aj ich maximálne zohľadňované ceny.