Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Aké doklady treba priložiť k žiadosti o peňažný príspevok?
• vyplnenú žiadosť
• odporúčanie od lekára špecialistu
• doklad o príjme za predchádzajúci kalendárny rok
• doklad o cene pomôcky
– informácia o cene pomôcky
• vyhlásenie o majetku

Aká je výška príspevku a ako sa určuje?
Výška peňažného príspevku na kúpu, úpravy a opravy kompenzačných pomôcok je najviac 8 630,42 € a určí sa percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a príjmu človeka, ktorý oň žiada.

Na čo si treba dávať pozor pri pomôckach?
Pomôcku si môžete kúpiť a opravovať len u špecialistov. Musí to byť firma, ktorá má v predmete činnosti výrobu, predaj alebo distribúciu pomôcok.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vám nepreplatí pomôcky, ktoré boli zakúpené pred dňom vypracovania komplexného posudku. Refundovať však môže tie, ktoré boli kúpené v čase podania žiadosti o peňažný príspevok.

Ďalší peňažný príspevok na kúpu pomôcky rovnakého druhu sa vám poskytne vtedy, ak pomôcka neplní svoj účel. Teda vtedy, keď je nefunkčná, nemožno ju opraviť alebo keď by cena opravy bola vyššia ako 50 % príspevku na kúpu novej pomôcky. Dôvodom na nový príspevok môže byť aj vyjadrenie lekára, že súčasná pomôcka už nevyhovuje zdravotnému stavu, ktorý máte.