Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Lekársky poukaz na zdravotnícku pomôcku môžu predpisovať len odborní lekári, preto si od praktického lekára vypýtajte výmenný lístok k špecialistovi. Ten posúdi váš zdravotný stav a potrebu používania zdravotnej pomôcky pri liečbe či rehabilitácii.

Pokiaľ špecialista na základe zdravotného stavu usúdi, že potrebujete zdravotnícku pomôcku, vystaví vám lekársky poukaz. Každá pomôcka, ktorú lekári predpisujú na lekársky poukaz, má pridelený kód zdravotníckej pomôcky, ktorý napíše na lekársky poukaz.