Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Zdravotnícke pomôcky, ktoré môžete získať cez zdravotnú poisťovňu na predpis lekára, nájdete na web stránke Ministerstva zdravotníctva SR aj na web stránke poisťovne Union.

Pri finančne menej náročných zdravotníckych pomôckach (barly, plienky, obväzy, paličky), môžete ísť s lekárskym poukazom ihneď do výdajne zdravotníckych pomôcok alebo si ich objednajte vo výdajni cez internet.

Zdravotnícke pomôcky, ktoré sa pohybujú vo vyšších cenových reláciách, napríklad polohovacie postele, antidekubitné matrace, invalidné vozíky, pomôcky pre diabetikov posudzuje a schvaľuje ešte revízny lekár vašej zdravotnej poisťovne. V takomto prípade musí byť vystavený lekársky poukaz doručený do vašej zdravotnej poisťovne, kde ho potvrdia. S podpísaným lekárskym poukazom si zdravotnícku pomôcku objednáte vo výdajni zdravotníckych pomôcok alebo vo výdajni cez internet.