Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Vyžiadajte si na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny tlačivá žiadosti o posúdenie zdravotného stavu, alebo si ich stiahnite zo stránky www.upsvar.sk.

Vaša praktická lekárka vypíše časť tlačiva a priloží k nemu aj správy od špecialistov alebo správy z hospitalizácií, ktoré nesmú byť staršie než 6 mesiacov.

Nezľaknite sa vyhlásenia o majetku, ktoré je súčasťou žiadosti. Pre priznanie peňažných príspevkov nesmie byť väčší ako 39 833 €. Ale, našťastie, byt a jeho vybavenie ani osobné veci sa do tejto sumy nepočítajú. Dokonca ani jedno auto a záhrada a ani peňažné dary do výšky 12-násobku životného minima. Priložte aj potvrdenia o príjme – o príjme z pracovnej a inej činnosti alebo rozhodnutie o výške dôchodku. Pozor! Úrad bude posudzovať spoločný príjem ľudí, ktorí žijú v jednej domácnosti.

V zdôvodnení žiadosti vysvetlíte, o čo žiadate. Napíšete, ako žijete teraz a ako vás váš zdravotný stav obmedzuje. Píšte o úplne bežných veciach – aké pomôcky používate a prečo vám nestačia, kto sa o vás teraz stará, či sa dostanete k výťahu alebo na toaletu. Či dočiahnete na sporák alebo či vozíkom prejdete cez dvere.

Lekárske správy posúdia posudkoví lekári a tí určia mieru funkčnej poruchy a navrhnú aj formy kompenzácie sociálnych dôsledkov vášho ťažkého zdravotného postihnutia.

Potom sa s vami budú rozprávať sociálni pracovníci. Podrobne si spolu prejdete celú žiadosť. Ak nemôžete pre zlý zdravotný stav prísť na úrad, prídu k vám domov.

Počkáte na rozhodnutie úradu.