Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Vyhradené miesto na parkovanie je určené ľuďom, ktorí sú držiteľmi preukazu ŤZP a parkovacieho preukazu. Toto miesto platí pre ich auto alebo pre auto blízkych ľudí, ktorí majú na rovnakej adrese trvalý pobyt.

Debarierizované spoločné priestory – Z príspevku úradu práce, sociálnych vecí a rodiny môžete na stavebné úpravy bytu a domu spolu čerpať najviac 6 638,79 € a na úpravu garáže 1 659,70 €. Nezabudnite: V nehnuteľnosti musíte mať trvalý pobyt