Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

O príspevky môžete žiadať vtedy, ak:
• sa nemôžete premiestniť k vozidlu hromadnej dopravy, nedokážete doň nastupovať a vystupovať z neho, alebo sa v ňom neudržíte počas jazdy
• máte psychickú poruchu sprevádzanú nepredvídateľným správaním
• máte ťažké poruchy zvieračov
• ste zaradení do dialyzačného programu
• ste v akútnej onkologickej liečbe alebo máte hematoonkologické ochorenie
• ste zaradení do transplantačného programu.