Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Kedy príspevok na prepravu (na taxi) nedostanem?
– ak som vlastníkom osobného motorového vozidla (aj toho, ktoré som si kúpil sám, aj toho, na ktoré mi už úrad prispel a ktoré používam)
– ak mám príjem vyšší než 5-násobok životného minima.

Otázky:
Kvôli chorobe som prestal jazdiť, auto len stojí na dvore, môžem dostať príspevok na taxi?
Len ak to auto nie je technicky spôsobilé na jazdu – a je to preukázané, buď správou z STK, alebo posudkom.

Príspevok na prepravu môžem použiť v akejkoľvek taxislužbe, alebo len tých špeciálnych?
Príspevok nie je viazaný na konkrétneho prepravcu.

Príjem sa počíta „v hrubom“, alebo „v čistom“?
Pre potreby priznávania dávok sa vždy počíta tzv. čistý príjem.