Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Ošetrovné je nemocenská dávka poskytovaná blízkym ľuďom, ktorí sa musia v čase choroby osobne a celodenne postarať o svojich príbuzných. Okrem detí to môže byť aj manžel/manželka, rodičia či svokrovci.

Ako získať ošetrovné

Tlačivo na priznanie ošetrovného vypisuje praktický lekár toho, o koho sa ideme starať. Má 2 časti – prvá je žiadosť a druhá potvrdenie o ukončení ošetrovania.

Žiadosť je potrebné odniesť alebo poslať
a) ak ste zamestnanec, vášmu zamestnávateľovi;
b) ak ste živnostník alebo ste v slobodnom povolaní, do pobočky sociálnej poisťovne.

Ošetrovné sa vypláca na účet alebo poštovou poukážkou a jeho výška je 55 % z tzv. denného vymeriavacieho základu, ktorý sa odvíja od výšky mzdy.

Na ošetrovnom môžu byť blízki ľudia maximálne 10 dní. Pozor! Toto pravidlo sa v priebehu roku 2020 zmení.

Ak máte dlh na poistnom, Sociálna poisťovňa vám ošetrovné vyplatí až po jeho splatení.