Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Ak dcéra poberá rodičovský príspevok a má 2-ročného syna, môže poberať aj ošetrovné pri starostlivosti o svoju mamu?
Áno, ak si zároveň platí aj dobrovoľné nemocenské poistenie, alebo je zamestnaná.

Môže mi lekár nepotvrdiť žiadosť o ošetrovné?
Áno, vtedy, keď váš blízky človek, o ktorého sa staráte, môže pomerne dlhú časť dňa ostať sám.

Ak poberám ošetrovné, vybehnem do obchodu a príde kontrola, je to problém?
Nie je to problém, ak je váš odchod krátkodobý. Musíte predsa zabezpečiť základné potreby pre život, jedlo alebo hygienické potreby.

Keď mi ošetrovné po 10 dňoch skončí, môže sa o môjho rodiča starať ďalší člen rodiny?
Áno, ak zdravotný stav, ktorý vyžaduje pomoc, pretrváva, ďalšie ošetrovné môže poberať iný člen rodiny. Musí opäť navštíviť lekára, ktorý potvrdí žiadosť.

Môžem získať ošetrovné opakovane?
Áno. Ak váš príbuzný ochorie viackrát, môžete aj vy získať ošetrovné viackrát.

Môže mi počas choroby pomôcť synova priateľ ka, aj keď nie sú manželia?
Nie. Ošetrovné je viazané len na okruh ľudí uvedených v zákone. Zákon nepozná pojem partner/partnerka.

Môže ošetrovaný člen rodiny ísť von na prechádzku?
Áno, ale iba v časoch, ktoré mu schválil všeobecný lekár.