Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Netrvajte na veciach ani na stereotypoch.
Pri prijímaní pomoci buďte k pomáhajúcim veľkorysí. Nelipnite na maličkostiach. Dovoľte im bez rečí zmeniť to, čo im prekáža v starostlivosti, napríklad poposúvať nábytok. Nezabúdajte, že celodenná starostlivosť o vás je fyzicky aj psychicky veľmi náročná.

Rešpektujte záľuby a záujmy iných.
Aj tí, ktorí vám pomáhajú, majú svoje záujmy, svoj vlastný život. Starostlivosť o vás by im nemala zabrať celý čas. Vytvorte im priestor, aby sa mohli venovať sebe a druhým a nedožadujte sa pozornosti 24 hodín 7 dní v týždni.

Odvďačte sa.
Buďte k sebe láskaví. Konfliktom sa nedá vyhnúť. Nájdite odvahu si veci navzájom vysvetliť, nebojte sa ospravedlniť a pokúsiť sa odpustiť druhému chyby.

Nebuďte doma generálom.
Každý má svoj spôsob, ako vedie domácnosť, ako upratuje a stará sa o druhých. Nedávajte rady, keď o ne nikto nežiada. Neobviňujte a nekritizujte druhých. Nebuďte stále nespokojní, len preto, že vy niečo robíte inak. Nezabúdajte, že s vašimi blízkymi budete žiť aj zajtra.