Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Buďte krok dopredu. Ešte kým úrad rozhoduje o vašej odkázanosti na sociálnu službu, hľadajte si informácie o dobrých opatrovateľoch a cenách. Navštívte klub dôchodcov, choďte za všeobecným lekárom. Uvidíte, že každý z nich bude mať nejaký tip. Urobte si tabuľku a vyhodnoťte, ktorá ponuka je najvýhodnejšia v pomere ceny a kvality. Nezabudnite sa pýtať na doplnkové služby. Dôležitá je aj spokojnosť iných seniorov. Ak ste si už službu vybrali, stretnite sa priamo s vašou budúcou opatrovateľkou alebo opatrovateľom a preberte všetky podrobnosti. Hovorte detailne o svojom zdravotnom stave, ako aj o svojich zvykoch a potrebách.

Čo ak potrebujem aj zdravotnú starostlivosť?
K ošetreniu zdravotníkmi – napr. pichnutie injekcií, infúzií, ošetrovanie rán, preležanín, rehabilitačné cvičenia – postačí, ak máte písomný návrh od všeobecného lekára, prípadne od rehabilitačného lekára. S ním pôjdete do agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Časť z týchto služieb vám preplatí zdravotná poisťovňa.