Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Môžem dať deťom plnú moc, aby všetko vybavili za mňa? Áno, môžete, avšak my vám radíme, vyhnite sa tzv. generálnej plnej moci na všetko. Ponechajte si možnosť rozhodovania o sebe čo najdlhšie. Čo sa stane s kompenzačnými pomôckami, ktoré som dostal od úradu práce, keď pôjdem do zariadenia? Mobilné kompenzačné pomôcky si zoberiete so sebou. Tie pevné pomôcky, napr. zdvihák, ak nie je starší ako 7 rokov, by ste mali vrátiť. Na čo si mám dať pozor v zmluve so zariadením? Zmluvu nikdy nepodpisujte bez toho, aby ste si ju prečítali a porozumeli jej. Ak sa to aj stane a je nevýhodná, vždy máte možnosť do 14 dní od nej odstúpiť

Zariadenia sú povinné zverejňovať poradovník čakateľov na sociálnu službu na svojej internetovej stránke. Tak sa vám nemôže stať, že vás ktokoľvek predbehne. Čakacie lehoty sú obvykle niekoľko mesiacov