Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS)
DOS sa využíva najčastejšie vtedy, keď ste po operácii alebo keď sa dramaticky zhorší váš zdravotný stav. Napríklad pri chronických dekompenzačných ochoreniach, pri imobilizačnom syndróme, neurologických ochoreniach, keď ste v rekonvalescencii alebo v rehabilitačnom programe. K prijatiu do zariadenia potrebujete iba odporúčanie ošetrujúceho lekára z nemocnice alebo od všeobecného lekára. DOS poskytuje najmä odborné ošetrovanie sestrou a v prípade potreby aj konzultácie lekára.

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)
ZOS poskytuje sociálne služby. Najmä pomoc pri obliekaní, jedení, podporu pri pohybe, ale aj sociálne poradenstvo a rehabilitáciu.

Denný stacionár (DS)
DS vám poskytuje starostlivosť v pracovných dňoch, v denných hodinách, obvykle medzi 7. a 17. hod. Nájdete v ňom stravovanie, pomoc pri sebaobsluhe a záujmovú činnosť, zameranú na stimuláciu pamäťových a orientačných schopností, rôzne typy terapií, pamäťové tréningy, práce na udržiavanie jemnej motoriky a telesné cvičenia.