Rozhovor na tému prístrojové vybavenie ambulancie

Tlakový a EKG holter či ergometer priamo v ambulancii všeobecnej lekárky

Pani doktorka, v minulom rozhovore sme sa venovali vitamínu C a jeho účinkom na organizmus pacienta. Keď sme sa rozhliadli po Vašej ambulancii, prekvapilo nás prístrojové vybavenie, ktoré patrí skôr do špičkovej nemocnice ako do ambulancie všeobecného lekára. Stacionárny bicykel prepojený káblami s počítačom. Na polici dve zariadenia, ktoré ani neviem pomenovať. Vaša kolegyňa dávala pacientovi dolu prístroj, ktorý akoby sipel. Prosím, môžete nám objasniť, o aké prístrojové vybavenie sa jedná a prečo ho máte na vašej ambulancii?

Poďme po poriadku. Asi najznámejším a najbežnejším prístrojom, ktorý sa na ambulancii používa, je tlakomer. Okrem tých bežných máme aj tlakomer, ktorý si pacienti nasadia a nosia celých 24 hodín – tzv. tlakový holter. To bol práve prístroj, ktorý snímala moja kolegyňa pacientovi v ambulancii a ten prístroj vydával zvláštny zvuk – akoby prudko dýchal. Pacient ho nosí 24 hodín a prístroj si sám každých 15 minút nafukuje manžetu. Tlak sa zaznamenávajú do čipu, ktorý je súčasťou prístroja. Keď pacient prístroj zloží, čip vložíme do počítača a ten vyhodnotí priebeh celého merania. Podobný prístroj – EKG holter – máme aj pre kontinuálne 24 hodinové meranie srdcovej činnosti. Ten sa síce nenafukuje, ale zas pacientom trochu vadia početné elektródy, ktoré im doslova nalepíme na hrudník. Obidva prístroje sú tie najmodernejšie, ktoré sa v súčasnosti vyrábajú a podobné majú len v špičkových nemocniciach – Národnom ústave srdcovocievnych chorôb a pod.

A načo je takéto vyšetrenie potrebné? Každý lekár meria tlak aj tep pacienta pri každej návšteve v ambulancii. Mnohí pacienti sú zvyknutí kontrolovať si sami tlak a tep aj sami. Nestačí to?

Nie. Aj ten najpoctivejší a najustráchanejší pacient si zmeria tlak maximálne 3x denne. Ale krízy prichádzajú často mimo týchto meraní. Tlak s obľubou vystupuje na svoj vrchol okolo 4 hodiny ráno – a to pochybujem, že by si niekto tak privstal. A ranné výkyvy tlaku sú najčastejšie. Pacient si tak môže pripadať dokonale zdravý a je pritom každý deň v skorých ranných hodinách vážne ohrozený infarktom.

Hm, to je naozaj zaujímavé. Prečo potom tento prístroj nie je nasadený pri kontrole každému pacientovi?

Lebo by sa to nedalo zvládnuť. Okrem toho, nerizikoví pacienti sú infarktom alebo hypertenznou /tlakovou/ krízou ohrození minimálne. Pacient bez rodinnej anamnézy do stredného veku, ktorý nemá nadváhu, nefajčí a nie je v permanentnom strese, sa väčšinou nemá čoho obávať. Aj keď aj tu sú výnimky. Ale tlakový holter by som skôr odporučila ľuďom, ktorí už nejaké tie tlakové výkyvy alebo poruchy rytmu pocítili. Samozrejme je takto treba kontrolovať aj pacientov po infarkte alebo mozgovej porážke . Ale pri dnešnom štýle života sa spektrum pacientov, ktorým by som tlakový holter rozhodne doporučila prudko rozširuje. Manažérí, pracujúci pod stálym stresom, šoféri diaľkových liniek, pracovníci v nočných službách, obézni pacienti – a tých je naozaj veľa.

Ale prečo ambulancia všeobecného lekára? Nie je na to vhodnejšia nemocnica, alebo špecialista?

Lebo špecialisti a nemocnice nestíhajú! Počet rizikových pacientov stúpa a čakacie doby na podobné vyšetrenie sú aj celé mesiace. Stalo sa mi, že som objednala pacienta na holter do nemocnice a kým sa dostal na rad, utrpel rozsiahlu porážku a zomrel. Vtedy som sa rozhodla riešiť situáciu po svojom a prístroje som si zakúpila. Teda s výraznou finančnou pomocou manžela. Mala som šťastie, tlakový holter vtedy potreboval aj on. Síce ho ako lekára protežoval spolužiak a prístroj mu dal asi za týždeň, ale bol úplne znechutený zápachom manžety, ktorú mal nasadenú na ramene. Je pochopiteľné, že ak sa manžeta nasadzuje znovu a znovu, presiakne potom a páchne. Treba ho vyprať a vydezinfikovať. Lenže v nemocniciach na to nie je čas, ani personál. Preto manžety často naozaj nevábne „smrdia“. Manžela to tak nahnevalo, že zafinancoval kúpu rovnakého prístroja na moju ambulanciu. Odvtedy manažujem veľkú časť pacientov sama a len vážnejšie nálezy, potvrdené holterom, posielam k špecialistovi alebo do nemocnice. Obišla som tak dlhé poradovníky na holterové vyšetrenia. Prístroje, ktoré mám v ambulancii kedykoľvek k dispozícii, mi tak pomáhajú veľmi presne určiť skutočne ohrozených pacientov. A keďže ja aj môj kolega, s ktorým alterujem na ambulancii, sme si urobili aj atestáciu z internej medicíny, máme na vyhodnotenie výsledkov z týchto prístrojov aj potrebnú kvalifikáciu.

Zažili ste aj nálezy, kedy ste „neverili vlastným očiam“?

Veru áno. Často objavím medzi pacientmi, ktorí si objednali holterové vyšetrenia srdca viac menej len pre potvrdenie, že sú zdraví, veľmi rizikové nálezy. Neočakávané výstupy tlaku, arytmie, ktoré postihnutí vôbec nevnímajú. Na druhej strane mám aj pacientov, ktorí celé roky užívali vysoké dávky liekov na tlak a 24 hodinové monitorovanie tlaku ukázalo, že sú trvale predávkovaní. Ich predchádzajúci lekár uzavrel diagnózu na základe niekoľkých návštev pacienta v ambulancii, kde im opakovane nameral vyššie hodnoty. Ale pacienti bol len vystresovaní. Mimo ordinácie mali tlak často tak nízky, že trpeli permanentnou únavou, bolesťami hlavy, závratmi. Len u lekára sa tak „vyhecovali“, že ich tlak prekračoval normálne hodnoty. Týmto pacientom som musela výrazne zredukovať liečbu a až potom doslova ožili. Odvtedy viem, že syndróm bieleho plášťa“ u niektorých ľudí funguje neuveriteľne intenzívne a môže imitovať prítomnosť ochorenia.

A ten bicykel s káblami?

To je tzv. ergometer, alebo záťažové EKG. Medzi pacientami existuje totiž aj skupina, ktorá pri bežnom živote nepociťuje žiadne obmedzenia. Ani 24 hodinový monitoring nič neodhalí. Ale pri námahe jeho srdce pracuje nepravidelne, vynecháva, čo pacient pociťuje veľmi negatívne. Ergometrom sme schopní presne určiť, či má pacient poruchy srdcového rytmu pri záťaži a pri akej úrovni záťaže. Mnoho športovo založených pacientov svoje sily prepína, chcú poraziť svoj vek, vykazovať obdivuhodné výkony. Samozrejme šport je pre udržanie zdravia vynikajúci, ale všetko s mierou. Nedávno otriasla lekárskou verejnosťou náhla smrť vynikajúceho odborníka v oblasti pediatrie, profesora, športovca. Po dlhej, namáhavej bicyklovej túre dostal rozsiahly infarkt. Pravdepodobne precenil svoje sily.

Je nejaká skupina poruchou srdcovej činnosti obzvlášť ohrozená?

Je ich pomerne veľa. Obézni ľudia s minimom pohybu, diabetici, pacienti s výskytom srdcového ochorenia v rodine, ale aj všetci pacienti, u ktorých sa diagnostikovalo iné poškodenie ciev. Pravidelne by mali záťažové EKG absolvovať aj špičkoví športovci. Ale určite by som ho doporučila kulturistom a tým, ktorí sa venujú silovým športom. Napohľad síce prezentujú svoju muskulatúru a zdalo by sa, že „ sršia zdravím“. Ale nemusí to tak byť. Mnohí si objednávajú cez internet, alebo inými cestami viac – menej nedovolené prípravky, ktoré spolu so silovým cvičením nadmerne zaťažujú srdcový sval a riziko zlyhania srdca sa zmnohonásobuje.

Existuje nejaký jednoduchý príznak, ktorý nás má zaviesť do ambulancie a žiadať o toto vyšetrenie?

Ak nás pri zvýšenej námahe začne bolieť za hrudnou kosťou, je to príznak, ktorý by nás mal doviesť na záťažové EKG. A to aj vtedy, keď sa jedná o bolesť ojedinelú a krátkodobú, ktorú mnohí bagatelizujú a nevšímajú si ju. Táto bolesť – tzv angina pectoris – môže byť predzvesťou hroziaceho vážneho poškodenia srdcového svalu a vyžaduje dôslednejšie vyšetrenie. Tu naozaj neplatí, že čas veľa vecí vyrieši za nás.

Aj v ambulancii všeobecného lekára možno odhaliť onkologické ochorenie

Pani doktorka, náš rozhovor, vychádzajúci po častiach, má mimoriadny ohlas. Volajú nám pacienti a dožadujú sa ďalších informácií, ohľadom vyšetrení, ktoré Vaša ambulancia poskytuje. Kde ich môžu získať?

Celé spektrum našich vyšetrení je popísané na internetovej stránke www.adrianasimkova.sk. Ak navštívia našu ambulanciu, radi im poskytneme informácie v podobe brožúrky, kde sú jednotlivé vyšetrenia podrobne opísané.

Poďme teda ďalej predstavovať pozoruhodné prístrojové vybavenie Vašej ambulancie. V minulom rozhovore sme sa venovali prístrojom na vyšetrenie srdca a obehového systému. Aké nadštandardné vyšetrenia sú u Vás ešte dostupné?

Je ich viacero. Najnovším prírastkom je prístroj na zisťovanie krvi v stolici., tzv. FOB test tretej generácie. Málokto vie, že Slovensko, hlavne jeho južné časti, majú v celej Európe smutné prvenstvo vo výskyte rakoviny hrubého čreva. Je to dané nevhodnou skladbou stravy, na ktorú sme zvyknutí. Množstvo údenín, klobás, červeného mäsa, konzervovaných pochúťok a živočíšnych tukov spomaľuje proces trávenia, vytvárajú sa toxíny, ktoré vedú až k nádorovému bujneniu. A práve stopy krvi v stolici umožňujú výskyt rakoviny odhaliť už vo včasnom štádiu.

Ak si ale dobre spomínam, takéto vyšetrenie sa propagovalo už dávnejšie. Je to, čo poskytuje Vaša ambulancia, niečím odlišné?

Je a to podstatne. Predchádzajúce testy hovorili len o tom, či je v stolici prítomná krv, alebo nie. Bol to teda len kvalitatívny test. Ale krv v stolici je často prítomná ako následok poranenia konečníka pri tvrdej stolici, pri prasknutých hemoroidoch (zlatej žile), pri použití príliš drsného toaletného papiera. Pacienti boli z pozitívneho výsledku enormne stresovaní a podstupovali často zbytočné nie príliš príjemné kolonoskopické vyšetrenia (zavedenie kamery do hrubého čreva cez konečník). Test, ktorý vykonávame my, prítomnosť krvi v stolici nielen potvrdzuje, ale tiež je schopný určiť jej množstvo. S vysokou pravdepodobnosťou sa tak dá určiť, či je krv z prasknutej „zlatej žily“ povrchového poranenia, polypu, alebo svedčí o pravdepodobnom vzniku zhubného nádoru. Tento postup dnes používajú aj na onkológii a umožňuje vyhnúť sa zbytočným kolonoskopiám. Test je naozaj veľmi presný. Na nedávnej konferencii zaznela myšlienka známeho onkológa, že ak by takýto test absolvoval každý pacient v pravidelných, aspoň dvojročných intervaloch, diagnostika rakoviny hrubého čreva v pokročilom štádiu (ako je to dnes bežné) by praktiky prestala existovať. Nádory by sa chytali už v počiatočnom štádiu, alebo ešte vo forme polypov.

Čo tomu bráni?

Viacero faktorov. Reálne náklady na tento test hradí len Všeobecná zdravotná poisťovňa. Pacienti súkromných poisťovní by si museli doplatiť, čo žiaľ robia len veľmi neradi. Ešte stále platí, že obetovať 5 Euro na cigarety a to aj viackrát denne je normálne, 5 Eur investovať do prevencie je u mnohých nemysliteľné. Potom je to disciplinovanosť pacientov. Niektorí chvalabohu chodia na preventívne prehliadky včas a pravidelne. Väčšina sa ale rada zabudne a to aj na niekoľko rokov. Predvolávame ich, oslovujeme pomocou médií, ale myslenie ľudí sa mení len pomaly a ťažko. Pritom štvrťhodinová návšteva lekára raz za rok im môže naozaj zachrániť život. Možno by pomohla nejaká forma sankcie. U zubárov to už funguje – pacienti, ktorí neabsolvujú prevencie, si ošetrenie platia.

A aké preventívne opatrenia je možné urobiť pre detekciu iných foriem rakoviny?

Rakovinu pľúc a to aj v skorom štádiu sú schopné odhaliť pravidelné roentgenové vyšetrenia modernými digitálnymi prístrojmi. Jeden z takých prístrojov je aj na našej poliklinike. Fajčiari by mali takéto vyšetrenie absolvovať pravidelne. Ultrazvuk je schopný zachytiť skoré a dobre vyliečiteľné nádorové zmeny na obličkách. Mamografia a ultrazvuk sú samozrejmosťou pri preventívnom vyšetrení prsníka. A aby som to aspoň v rýchlosti uzavrela, na našej poliklinike sa dá veľmi rýchlo urobiť preventívne vyšetrenie biochemického markeru – tzv. PSA., ktoré je spolu s ultrazvukom a palpáciou základom skorého záchytu rakoviny prostaty.

Ani som netušila, koľko preventívnych vyšetrení na diagnostiku rakoviny sa dá ambulantne urobiť. Ale ešte tu vidím dva prístroje. Aspoň stručne – na čo slúžia tieto?

Ten väčší je Coagu – chek. Je veľmi užitočná mašinka. Používame ju upacietnov, ktorí berú lieky na riedenie krvi po trombóze ciev, fibrilácii srdca, porážke, infarkte. U týchto pacientov je nutné nastaviť dávkovanie liečiv tak, aby boli účinné a krv primerane riedili, na druhej strane ale nezapríčinili napríklad silné krvácanie už pri malom poranení. V minulosti museli takíto pacienti absolvovať pravidelné kontroly s venóznym odberom krvi, ktorá sa potom posielala do laboratória. Na kontrole tak pacienti pravidelne „zabili“ dva dni, dnes som to schopná urobiť do niekoľkých minút v kvapke krvi odobratej z prsta. A posledná „ zázračná škatuľka“ nám rýchlo stanoví prítomnosť proteínu, ktorý odlíši bakteriálne od vírusového ochorenia, tzv. CRP. Je to veľmi dôležité, lebo ak pacient kašle a má teplotu, môže to byť ťažká bakteriálna infekcia, ktorú musíme liečiť antibiotikami, lebo by mohli viesť až zápalu pľúc. Ak sú ale tie isté príznaky zapríčinené len vírusmi, antibiotická liečba je zbytočná – pomôže odpočinok v posteli, horúce tekutiny a čas. Žiaľ, len menšia časť lekárov tento múdry prístroj využíva – s jeho pomocou by sme mohli výrazne znížiť dnes vysokú spotrebu antibiotík.

Pani doktorka, mám hlavu plnú názvov a informácií. Moja predchádzajúca doktorka si vystačila s fonendoskopom či s písacím strojom…

Medicína sa strašne rýchlo mení. Snažíme sa zistiť diagnózu, nasadiť liečbu a – už vchádza ďalší chorý. Pacient prichádza o intímny kontrakt s lekárom, jeho chápavý pohľad, porozumenie. Lekár na to jednoducho nemá čas. Na pacienta má často len niekoľko minú, ak chce prežiť, musí často pracovať priam vo vražednom tempe. Dnes sme napríklad na našej ambulancii ošetrili 105 – dobre počujete, stopäť pacientov! Myslím si, že najmenej tretina si mohla pomôcť sama. Ak niekoho dva dni bolí hlava a má slabú teplotu, nemusí ísť predsa k lekárovi. Pomôže aspirín, čaj a posteľ. Aj presilená ruka, alebo krátkodobá hnačka sa dajú najprv liečiť starými receptami našich prarodičov. Zdá sa mi, že ľudia dnes bežia k lekárovi s každou hlúposťou. Ak budeme tlačení do takého tempa, ako je to dnes bežné, mnoho lekárov zanechá lekársku prax. A podľa nového zákona máme pracovať v ambulancii minimálne 7 hodín denne, 5 dní v týždni a administratívu máme riešiť vo voľnom čase. To sa nedá zvládnuť, začneme robiť chyby. Letci, šoféri, žeriavnici majú povinné prestávky, lekári nie. Ak to spojíme s tým, že klesá záujem o štúdium medicíny a viac ako polovica absolventov odchádza do zahraničia, kritická situácia môže nastať skôr, ako si myslíte. Dúfam len, že zvíťazí zdravý rozum, aby som chodila do práce s takou radosťou, ako kedysi.

Zdieľať článok: