Rozhovor v časopise 2

Ďalší rozhovor s lekárkou na poliklinike v Pezinku MUDr. Adrianou Šimkovou PhD.

Pani doktorka, pred časom sme uverejnili s Vami niekoľko rozhovorov, ktoré mali medzi našimi čitateľmi mimoriadny ohlas. Prišla jeseň, skončilo sa prázdninové a dovolenkové obdobie, väčšina lekárov mala voľno. Ale Vaša ambulancia mala otvorené celé leto… Oddýchli ste si vôbec?

Ale áno. Už pred letom sme síce presiahli hranicu 3000 prihlásených pacientov, ale našťastie pracujeme na ambulancii traja a mohli sme sa zastúpiť. Nechať tak veľké množstvo pacientov bez ich liekov a zdravotnej starostlivosti nie je jednoducho možné, takže sme si museli dovolenku starostlivo naplánovať. Pacientov bolo našťastie o niečo menej, ale aj tak sme išli niekedy „ na doraz“.

S akými ochoreniami Vás navštevovali pacienti v lete?

Extrémne teploty zhoršovali u našich klientov hlavne potiaže obehového systému. Vysoký tlak, srdcové arytmie, kolapsy boli najčastejšími následkami vysokých teplôt. A potom paradoxne zápaly močových ciest, hlavne u žien.

Zápaly? V teplotách nad 35 stupňov?

Aj ja som bola prekvapená. Ale potom sme prišli na príčinu. Samozrejme, pri vysokých teplotách sa každý chce schladiť. Ale hlavne citlivejšie pacientky nemôžu mať chladu vystavené močové a pohlavné orgány dlhšiu dobu. A to ani vo vysokých teplotách. Treba sa osušiť, prezliecť. A to mnoho pacientok zanedbalo. Prechádzky v mokrých plavkách sa im veru nevyplatili. Často to znamenalo koniec kúpania aj na dva týždne.

V našich minulých rozhovoroch ste spomínali možnosť venózneho podania vysokých dávok vitamínu C. ako výraznú pomoc pri zápaloch. V týchto prípadoch to neúčinkovalo?

Ale áno! A veľmi. Ak si pacientky súhlasili s venóznym podaním C vitamínu, ich potiaže ustúpili za 1-2 dni. Ale podpornú terapiu vitamínom C nehradí poisťovňa. A mnoho pacientok bolo cezpoľných, hlavne z Českej republiky. A tie sú známe svojou šetrnosťou. Zápaly si zapríčinili kúpaním napríklad na Slnečných jazerách a keďže tam i poobede už nikto neordinoval, absolvovali cestu ku nám – do Pezinka. Ale okrem antibiotík, ktoré im plne hradili aj ich poisťovne si veru nedali poradiť v ničom. Radšej kvôli dlhšej liečbe pretrpeli aj celú dovolenku . Šetrnosť zvíťazila. Ale čo už – iný kraj iný mrav.

A máte o pozitívnych účinkoch podávania veľkých dávok C vitamínu aj nejaké nové informácie?

V júni sa v nemeckom Bad Hamburgu konal celosvetový kongres o nových indikáciách podávania tejto terapie a tiež o skúsenostiach, ktoré s venóznym podávaním vysokých dávok vitamínu C, ktoré získali lekári z iných krajín.

A dozvedeli ste sa niečo nového?

Kongresu sa zúčastnila množstvo lekárov od úzko zameraných špecialistov až po všeobecných praktikov. Špičkoví experti prezentovali svoje skúsenosti a výskumy pri podávaní vysokých dávok purifikovaného vitamínu C ako terapie, alebo podpornej liečby. A prakticky všetky skúsenosti boli pozitívne.

Rozšírilo sa spektrum indikácií?

To ani nie. Skôr sa experimentovalo s dĺžkou podávania, množstvom a hľadali sa vedecké zdôvodnenia účinku. Zistilo sa napríklad, že C vitamín, podaný priamo do žily, zvýši svoju hladinu v bunkách až 500 násobne. Vzápätí začne sa redukuje – odovzdáva svoje elektróny a vytvára zlúčeninu – peroxid vodíka – ktorá mení vnútorné prostredie bunky. Peroxid sa podieľa napríklad na znížení hladiny histamínu – hlavného protagonistu alergickej reakcie. Pomáha tiež vytvárať zlúčeniny, ktoré sa podobajú glukóze a pritom netvorí produkty, ktoré bunka nedokáže spracovať a pôsobia na ňu toxicky. Preto má výrazne pozitívne účinky na metabolizmus ľudí s poruchou využitia glukózy – cukrovkárov. Praktickí lekári prezentovali svoje skúsenosti pri skrátení liečby najčastejších ochorení, s ktorými pacienti navštevujú ich ambulancie, ak bol venózny vitamín C podávaný ako podporná terapia. Pozoruhodné skrátenie liečby a potlačenie sprievodných príznakov zdokumentovali napríklad pri veľmi nepríjemnej a bolestivej infekcii – pásovom opare (herpes). Výrazné skrátenie doby infekcie sa prezentovalo prakticky u všetkých bežných infekčných ochorení.

Vysoké dávky, ktoré sa podávajú, neboli nikdy spochybnené?

Naopak. Nadbytok je organizmom rýchlo vylúčený. Boli prezentované výsledky lekárov, ktorí dokonca experimentovali s podstatne vyššími dávkami, ako je dnes bežné – až 60 – 100 g/ deň.

A skúsenosti onkológov?

Veľké dávky vitamínu c podávané paralelne s chemoterapiou, alebo bezprostredne po jej skončení, nesporne skvalitňovala život pacientov. Ustupovalo nutkanie na vracanie, rýchlejšie sa vracala chuť do jedla, zmenšovali sa úbytky hmotnosti. U všetkých onkologických pacientov vyčerpaných náročnou chemoterapiou a ožarovaním rýchlejšie ustupovala aj únava a pacienti sa skôr vracali do svojho obvyklého denného režimu. Referovali sa aj prípady úplného vyliečenia onkologických ochorení pri samotnom podávaní megadávok vitamínu C, ale táto informácia bola aj samotnými prednášateľmi prezentovaná len ako ojedinelý úkaz.

Túto liečbu používate už asi rok. A aké sú Vaše vlastné skúsenosti s podávaním venózneho vitamínu C?

Jednoznačne pozitívne. Na našej ambulancii sme podali za posledné mesiace u viac ako 300 infúzií. Nemali sme jedinú alergickú alebo inú zápornú reakciu. Z osobných skúseností by som pridala vysokú účinnosť vitamínových infúzií napríklad u ľudí s opakujúcimi sa „oparmi“ – bolestivými výsevmi na nosných a ústnych slizniciach. Príznaky po infúzii vymiznú často za jediný deň, pri pravidelných preventívnych dávkach sa u postihnutých úplne prestávajú vyskytovať. Strácajú sa tiež bolestivé „ kútiky“ a praskliny na perách. Osobitnou kategóriou sú športovci. Mnohí – hlavne kulturisti – držia tzv. proteínové diéty, ktoré síce zabezpečia rast sily a objemu svalov, ale určite nestačia pokryť potrebné hladiny vitamínov. Aj keď spravidla užívajú nejaké vitamínové tabletky, pri ich fyzickej záťaži to nestačí a často začnú trpieť únavovým syndrómom, spomalí sa regenerácia. Venózne podanie vitamínov ich metabolizmus akoby naštartovalo, zvládajú vyššie tréningové zaťaženie a cvičenie sa u nich prejaví s vyšším efektom.

Doporučili by ste podanie infúzneho vitamínu C aj svojej rodine? A vyskúšali ste jeho účinok aj na sebe?

Samozrejme. Aj ja sama si dávam infúziu s C – čkom ihneď, keď ma rozbolí hrdlo, začnem kašlať, alebo cítim, že na mňa „ lezie“ nejaká iná infekcia – a na ambulancii o ochorenia nemám núdzu. Infúzia mi ochorenie zatiaľ vždy zastavila – do dvoch dní som fit. Sestričky si C -čko pochvaľujú ešte viac. A keďže si ju začal pýtať pri svojich početných zápaloch hrdla aj môj manžel – docent a veľmi konzervatívny človek, ktorý je inak veľkým skeptikom pri zavádzaní novôt v liečbe, a tvrdí, že je to jediná vec, ktorá mu naozaj pomáha – nemám dôvod o účinku tejto liečby pochybovať. A hlavne teraz, keď sa počasie prudko mení a môžeme očakávať veľkú vlnu jesenných chrípkových ochorení, môže byť venózne podávanie vysokých dávok vitamínu C tou záchrannou brzdou, ktorá nám umožní prežiť jeseň bez horúčok, kašľa, bolestí hrdla a ležania v posteli.

Zdieľať článok: